KOŚCIÓŁ KIELCE


Projekt kościoła parafialnego p.w. Błogosławionych Hiacynty i Franciszka
ul. Piekoszowska, Kielce 2005

Budynek kościoła p.w. Błogosławionych Hiacynty i Franciszka zaprojektowano jako parterowy, częściowo podpiwniczony, o rzucie na bazie prostokąta, częściowo rozczłonkowanym. Nad wejściem głównym, od strony północnej, zaprojektowano chór, na który prowadzi klatka schodowa usytuowana wewnątrz wieży, wkomponowanej we wschodnią nawę boczną kościoła. Przekryty kolebką żelbetową podcień wejściowy osłania trzy wejścia - usytuowane osiowo dwuskrzydłowe główne drzwi oraz usytuowane po dwóch stronach jednoskrzydłowe drzwi boczne. Charakter architektoniczny projektowanego budynku nawiązuje do okolicznej zabudowy poprzez swoją skalę, sposób rozwiązania detalu oraz użyte do prac wykończeniowych materiały nawiązujące ściśle do charakteru i tradycji miejsca. Budynek kościoła jest trzynawowy, zaprojektowany w formie bazyliki – środkowa nawa jest wyższa od naw bocznych. Nawy boczne oddzielone od nawy głównej rzędem kolumn przekryte są żelbetowymi sklepieniami kolebkowymi, nawa główna o odsłoniętej więźbie dachowej z drewna klejonego otwiera wnętrze kościoła na jego pełną wysokość. W zachodniej nawie bocznej zaprojektowano kaplicę p.w. Matki Boskiej Fatimskiej, przekrytą przeszklonym dachem. Prezbiterium oddzielone od nawy głównej łukiem tęczowym znajduje się w części południowej kościoła i podobnie jak nawy boczne przekryte jest żelbetowym sklepieniem kolebkowym. Tuż przy prezbiterium zlokalizowano dwie zakrystie. Dostęp do zakrystii zapewnia również wejście boczne usytuowane na zachodniej elewacji budynku, które równocześnie jest wejściem do sali wielofunkcyjnej usytuowanej w jego części podpiwniczonej. Wykończenie powierzchni elewacji budynku zostało zaprojektowane z wykorzystaniem cegły licowej murowanej w układzie naprzemiennym dwóch rzędów cofniętych i jednym rzędzie wysuniętym.