AGH KRK

Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu pomiędzy pawilonami AGH w rejonie ul. Czarnowiejskiej w Krakowie
Projekt konkursowy 2010

Głównym założeniem projektu było optymalne wykorzystanie przeznaczonej pod zabudowę powierzchni oraz wykreowanie funkcjonalnych przestrzeni, które spełniałyby wielorakie potrzeby dynamicznie rozwijającej się uczelni, jaką jest AGH w Krakowie. Celem estetyczno-formalnym z kolei było zaprojektowanie budynku, który stałby się jej kolejną, nowoczesną wizytówką. Elewacje budynku zostały ukształtowane poprzez rytm wysokich, smukłych kolumn, które kreują jego lekkość i wyjątkową, transparentną jakość na styku wnętrza budynku i jego zewnętrznej, ogólnodostępnej części. Dwukondygnacyjne podcienia wzdłuż ul. Czarnowiejskiej oraz placu od strony wschodniej nadają nową przestrzenną jakość temu fragmentowi ulicy, włączając zewnętrzy ruch pieszy miasta w układ komunikacyjny uczelni. Trzy dolne kondygnacje oddzielono od ulicy szklanymi taflami. Transparentność pozwala na lustrzane otwarcie się świata wewnątrz uczelnianego na świat zewnętrzny. Kolejne dwie kondygnacje stanowią przeciwieństwo tej idei, czyli prosta i zwarta w formie bryła została rozbita monumentalnymi w formie oknami. Ze względu na tradycje uczelni i jej charakter zdecydowano się na zastosowanie na elewacji metalowych kasetonów ze stali Cor-Ten® , odpornej na korozję atmosferyczną dzięki ochronnej warstwie produktów utleniania stali.