KOŚCIÓŁ WŁOSZCZOWAProjekt kościoła p.w. Bł. Ks. Józefa Pawłowskiego z grona 108 Męczenników
Włoszczowa 2007

Budynek kościoła p.w. Bł. Ks. Józefa Pawłowskiego z grona 108 Męczenników we Włoszczowie zaprojektowano jako parterowy, o rzucie na bazie prostokąta. Kościół jest orientowany. Nad wejściem głównym zaprojektowano chór. Przekryty kolebką żelbetową podcień osłania trzy wejścia: usytuowaną osiowo dwuskrzydłową, monumentalną bramę oraz po jej dwóch stronach jednoskrzydłowe drzwi. Wnętrze kościoła od kruchty oddziela cało szklana ściana, dzięki czemu kościół jest bardziej dostępny dla wiernych. Budynek jest trzynawowy, zaprojektowany w formie bazyliki – środkowa nawa jest wyższa od naw bocznych. Nawy boczne o belkowanych, żelbetowych stropach, oddzielone od nawy głównej rzędem kolumn rozszerzających się ku górze, na nich wsparte jest eliptyczne sklepienie nawy głównej. Na osi północnej nawy bocznej, w jej wschodniej części, tuż przy prezbiterium i pod wieżą kościoła zlokalizowano kaplicę Najświętszego Sakramentu z wolnostojącym tabernaculum. Wzdłuż zewnętrznych ścian naw bocznych zaprojektowano tzw. „kapliczki”. Dwie z nich stanowią wejścia boczne do kościoła, następne dwie przeznaczono do zabudowy jako wydzielone pomieszczenia dla konfesjonałów. Na wschodniej ścianie południowej nawy bocznej znajduje się wyjście z zakrystii. Przestrzeń prezbiterium zamknięta jest od strony wschodniej ścianą o rzucie w kształcie krzywej eliptycznej.