Obiekty zabytkowe

Wnętrza pomieszczeń budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Al. Szucha w Warszawie 2009