PAŁAC POZNAŃSKICH ŁÓDŹProjekt konserwatorski odtworzenia aranżacji wnętrza Sali Lustrzanej w Pałacu Poznańskich
Muzeum Historii Miasta Łodzi 2000

Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonano inwentaryzację rysunkową i fotograficzną Sali Lustrzanej. Równocześnie została przeprowadzona kwerenda archiwalna i bibliograficzna. Po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi uzyskano niezbędną ilość informacji by przystąpić do prac projektowych. Dzięki przeprowadzonym, szczegółowym analizom detali historycznego wnętrza, których kształt można było odtworzyć na podstawie zebranych materiałów oraz przeprowadzając analizę porównawczą innych pomieszczeń Pałacu pochodzących z tego samego okresu, uzyskano spójną w swym kształcie zasadę kompozycji aranżacji ścian Sali.