MIEJSKA REZYDENCJA KRKProjekt koncepcyjny rezydencji miejskiej
Kraków 2005