ASP WARSZAWA

Rozbudowa Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie
Projekt konkursowy 2008

(…) Spirala stanowi jeden z najistotniejszych wątków w sztuce symbolicznej całego świata, przyjmując już to prostą formę linii krzywej rozwijającej się wokół jakiegoś punktu, bądź też gęstych skrętów, form esowatych itd. (…) W celtyckiej ornamentyce Francji, Irlandii i Anglii, uważana jest za figurę mającą wywołać ekstazę i ułatwić wyrwanie się z tego świata, aby wkroczyć w inny, po drugiej stronie. Z tego punktu widzenia spirala jest zaproszeniem do wnikania we wnętrze wszechświata (…). Juan Eduardo Cirlot: „Słownik symboli”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000 Forma spirali była pierwszą myślą - ideą dla nowego budynku Akademii. Budynek główny Galerii usytuowanej na bulwarze stanowi jej bardziej wyeksponowane w krajobrazie miasta uzupełnienie o podobnej stylistyce i z użyciem takich samych materiałów. Galeria składa się z dwóch transparentnych pawilonów o lekkiej konstrukcji wyniesionych nieznacznie ponad teren, połączonych również podniesionym ponad poziom terenu tarasem, miejscem ekspozycji obiektów sztuki. Pod poziomami zero pawilonów Galerii oraz pod placem je łączącym zaprojektowano parking podziemny z wjazdem od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Pawilony Galerii zaprojektowano tak, aby ich dachy były równocześnie tarasami widokowymi oraz miejscami wydarzeń artystycznych.