POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu WWW.PAIKZ.COM jest PRACOWNIE ARCHITEKTURY I KONSERWACJI ZABYTKÓW z siedzibą w Krakowie przy Al. SŁOWACKIEGO 28/10 30 007 Kraków, KRS: NR WPISU DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 7514/II/93-S, NIP 676-102-83-57, REGON 350187875
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera.

II. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics – http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/196955
b. Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
c. Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
d. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
e. Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
f. Android http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
g. Safari (iOS) http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
h. Windows Phone http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
i. Blackberry http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

VII KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU PANI/ PANA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Firma PRACOWNIE ARCHITEKTURY I KONSERWACJI ZABYTKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Słowackiego 28/10, 30-007 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461442 (REGON: 122859506, NIP: 6772375269), (dalej: „Administrator”).
2. Administrator, Firma PRACOWNIE ARCHITEKTURY I KONSERWACJI ZABYTKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Słowackiego 28/10, 30-007Kraków, drogą e-mailową pod adresem: pracownie@paikz.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 602 66 86 56. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych nie jest Inspektorem Ochrony Danych w rozumieniu sekcji 4 RODO.
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu wykonania umowy, która jest podstawą współpracy z Administratorem, jak również rozwoju dalszej współpracy oraz do wykonania obowiązków przewidzianych w przepisach podatkowych.
4. Pana/Pani dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, poza podmiotami przetwarzającymi dane na polecenie Administratora (np. podmiotami zajmującymi się świadczeniem usług obsługi kadr, płac i księgowości oraz obsługą informatyczną Administratora).
5. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych posiada Pani/ Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania sprostowania Pani/ Pana danych osobowych, żądania usunięcia Pani/ Pana danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przeniesienia Pani/ Pana danych osobowych. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 niniejszej informacji będą przechowywane przez okres trwania współpracy, o której mowa w pkt. 4 i okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt. 4, nie dłużej jednak niż do momentu usunięcia danych osobowych w przypadku uwzględnienia wniesionego przez Panią/ Pana sprzeciwu określonego w art. 21 RODO.
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.