Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie

projekt konkursowy, czerwiec 2011

1
|
2
|
3
|
4