Prace badawcze i konserwatorskie przy monumentalnych obrazach „Obmywanie nóg Chrystusowi” , „Chrystus uzdrawiający chorych opętanych” „Ecce Homo”, „Chrystus przed Sądem” oraz „Pokłon Trzech Króli” autorstwa Michaela Willmanna (1676-78 i 1681) z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela

Henryków, woj. dolnośląskie 2007-2008

1