Kompleksowe prace badawcze i konserwatorskie kościoła p.w. św. Elżbiety Węgierskiej (1567)

Trybsz, woj. małopolskie 2010-2011

1
|
2