Kompleksowe prace konserwatorskie w barokowej bazylice (1661) p.w. Wniebowzięcia NPM 

Stara Wieś, woj. podkarpackie 2001-2007 

1