Kompleksowe prace badawcze i rozpoczęcie prac konserwatorskich kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej i św. Jana Kantego (1527)

Przydonica, woj. małopolskie 2010-2011

1
|
2
|
3