Pełna konserwacja średniowiecznego malowidła ściennego „ Ukrzyżowania” (1 ćwierć XIV w.)

Krypta grobowa kościoła OO. Franciszkanów, Opole 1998

1