Prace badawcze i kompleksowa konserwacja XV wiecznego kościoła p.w. św. Marcina

Grywałd,  woj. małopolskie 2007-2009

1
|
2
|
3