Prace badawcze i kompleksowa konserwacja barokowego wystroju XIV wiecznej bazyliki  p.w. św. Bartłomieja

Głogówek, woj. opolskie  2006-2011

1
|
2