Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu pomiędzy pawilonami AGH w rejonie ul. Czarnowiejskiej, Kraków  projekt konkursowy , grudzień 2010

Główne elewacje budynku zostały ukształtowane poprzez rytm wysokich, smukłych kolumn, które kreują nową, wyjątkową jakość zarówno we wnętrzu budynku, jak i w jego zewnętrznej, ogólnodostępnej części. Zaprojektowane wzdłuż trzech krawędzi budynku dwukondygnacyjne podcienia, zwłaszcza wzdłuż  ul. Czarnowiejskiej wraz z placem od strony wschodniej, wyznaczają nową przestrzenną jakość dla tego odcinka ulicy.Kolejna ważną ideą , było maksymalne otwarcie wnętrza budynku w jego ogólnodostępnych, reprezentacyjnych częściach. Trzy dolne kondygnacje  budynku oddzielono od ulicy szklanymi taflami. Transparentność ta pozwala na przenikanie się świata zewnętrznego ze światem wewnątrz uczelnianym. Kolejne dwie kondygnacje stanowią tego przeciwieństwo, czyli prosta w formie bryła zrytmizowana została monumentalnymi w formie oknami.

1
|
2