Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu pomiędzy pawilonami AGH, Kraków, projekt konkursowy, grudzień 2010

Głównym założeniem projektu było optymalne wykorzystanie przeznaczonej pod zabudowę powierzchni oraz poprzez maksymalną intensywność zabudowy wykreowanie kilku przestrzeni, które spełniałyby wielorakie potrzeby dynamicznie rozwijającej się uczelni. Celem estetyczno-formalnym było zaprojektowanie obiektu, który stałby się nowoczesną wizytówką uczelni.Budynek główny złożenia jest przestrzenie i estetycznie monumentalny, a wyniesienie całego budynku ponad poziom terenu podkreśla jego rangę w przestrzeni miejskiej. Zewnętrzny kształt budynku poprzez swoją formę i skalę nawiązuje w nowoczesny sposób do pełnej rytmów i harmonii monumentalnej zabudowy reprezentacyjnych  gmachów znajdujących się w tej części miastaGłówne elewacje budynku zostały ukształtowane poprzez rytm wysokich, smukłych kolumn, które kreują nową, wyjątkową jakość zarówno we wnętrzu budynku, jak i w jego zewnętrznej, ogólnodostępnej części. Zaprojektowane wzdłuż trzech krawędzi budynku dwukondygnacyjne podcienia, zwłaszcza wzdłuż  ul. Czarnowiejskiej wraz z placem od strony wschodniej, wyznaczają nową przestrzenną jakość dla tego odcinka ulicy.Ze względu na tradycje uczelni i jej charakter zdecydowano się na zastosowanie kasetonów ze stali Cor-Ten® , (…) odpornej na korozję atmosferyczną dzięki ochronnej warstwie produktów utleniania stali, czyli patyny, która tworzy się na powierzchni materiału i charakteryzuje się niewielką przepuszczalnością tlenu do wnętrza. Warstwa tlenku powstaje, gdy stal jest okresowo nawilgacana i wysuszana, co w normalnych warunkach pogodowych trwa od 18 do 36 miesięcy. Patyna ma początkowo kolor czerwonobrązowy, ciemniejąc wraz z upływem czasu( …).Kolejna ważną ideą , było maksymalne otwarcie wnętrza budynku w jego ogólnodostępnych, reprezentacyjnych częściach. Trzy dolne kondygnacje  budynku oddzielono od ulicy szklanymi taflami. Transparentność ta pozwala na przenikanie się świata zewnętrznego ze światem wewnątrz uczelnianym. Kolejne dwie kondygnacje stanowią tego przeciwieństwo, czyli prosta w formie bryła zrytmizowana została monumentalnymi w formie oknami.

1
|
2
|
3
|
4