Projekt aranżacji wnętrza kaplicy św. Kazimierza Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach,
Maj 2006

1
|
2