Projekt kościoła parafialnego 
p.w. Bł. Ks. Józefa Pawłowskiego 
z grona 108 Męczenników we Włoszczowie
listopad 2007

Budynek kościoła jest trzynawowy, zaprojektowany w formie bazyliki – środkowa nawa jest wyższa od naw bocznych. Nawy boczne o belkowanych stropach są oddzielone od nawy głównej rzędem kolumn rozszerzających się ku górze, na których wsparte jest sklepienie nawy głównej. Nawa główna – o eliptycznym sklepieniu– jest znacznie wyższa od naw bocznych. Na osi północnej nawy bocznej, w jej wschodniej części, tuż przy prezbiterium, pod wieżą/ latarnią kościoła zaprojektowano kaplicę Najświętszego Sakramentu z wolnostojącym tabernaculum.
Wzdłuż ścian naw bocznych zaprojektowano w regularnym rytmie tzw. „kapliczki”, czyli formy pochylonego czworościanu z wnękami o różnym przeznaczeniu. Dwie z nich stanowią wejścia boczne do kościoła, dwie następne przeznaczono do zabudowy jako wydzielone pomieszczenia dla konfesjonałów. Jedna z nich będzie wnęką przeznaczoną  do eksponowania dekoracji związanych z uroczystościami kościelnymi (np. symboliczne przedstawienie Grobu Pańskiego czy też Szopki Bożonarodzeniowej).Na wschodniej ścianie południowej nawy bocznej znajduje się główne wyjście z zakrystii. Przestrzeń prezbiterium zamknięta jest od strony wschodniej ścianą o rzucie w kształcie krzywej eliptycznej.


            

1
|
2