Projekt konserwatorski odtworzenia aranżacji wystroju wnętrza
Sali Lustrzanej w Pałacu Poznańskich,

Muzeum Historii Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15,
marzec 2000


Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonano inwentaryzację rysunkową i fotograficzną Sali Lustrzanej. Równocześnie została przeprowadzona kwerenda archiwalna i bibliograficzna. Po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi uzyskano niezbędną ilość informacji by przystąpić do prac projektowych. Dzięki przeprowadzonym, szczegółowym analizom detali historycznego wnętrza, których kształt można było odtworzyć na podstawie zebranych materiałów oraz przeprowadzając analizę porównawczą innych pomieszczeń Pałacu pochodzących z tego samego okresu, uzyskano spójną w swym kształcie zasadę kompozycji aranżacji ścian Sali.

1
|
2
|
3
|
4
|
5