Projekt wnętrz hotelu „Zajazd Napoleoński” 
Warszawa, ul. Płowiecka  2004

1
|
2