Projekt wnętrza hotelu „Zajazd Napoleoński”
Warszawa, ul. Płowiecka,  2004

1
|
2
|
3