Projekt przebudowy trwałego wyposażenia wnętrza 
Auli w pawilonie A-0 Akademii Górniczo - Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie, czerwiec 2009

Zgodnie z życzeniem Inwestora, projekt przebudowy trwałego wyposażenia wnętrza Auli, powstał w ścisłym estetycznym i funkcjonalnym związku z jej przedwojennym wystrojem. Wyniki przeprowadzonej kwerendy archiwalnej i bibliograficznej umożliwiły zaprojektowanie wyposażenia Auli ze szczególna dbałością o jego wierność historyczną, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym, jednakże z uwzględnieniem aktualnie panujących tendencji w zakresie technik multimedialnych, teletechnicznych, etc.
Układ przestrzenny trwałego wyposażenia Auli tworzy osiową kompozycję z fotelem Rektora i jego katedrą przed fotelami i katedrą Prorektorów. Po jej dwóch stronach, wzdłuż południowej i północnej ściany Auli zaprojektowano fotele dla Dziekanów.
Ściana główna Auli za fotelem Rektora tworzy osiowy układ i składa się z wysokiego, monumentalnego elementu w jej części środkowej, flankowanego przez dwuskrzydłowe elementy niskiej zabudowy meblowej po jej dwóch stronach. Zabudowa ta została zaprojektowana jako element wystroju wnętrza, który stanowić będzie podstawę dla ekranów projekcyjnych, które będą na nich zainstalowane. Projektory multimedialne planuje się zainstalować powyżej otworu drzwiowego na przeciwległej ścianie Auli.
Sposób ułożenia fornirów i obłogów na nowoprojektowanej zabudowie meblowej jest szczególnie ważny ze względu na jej architektoniczny charakter. Bryły mebli nawiązują do najlepszego okresu modernizmu lat 30-tych ubiegłego wieku, kiedy to w meblach, o prostej zazwyczaj formie, często najważniejszym elementem dekoracyjnym był właśnie fornir, użyty do ich wykończenia oraz jego bardzo starannie zakomponowany układ.
    

1