Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej
modernizacji budynku Teatru Wielkiego w Łodzi.
Projekt konkursowy, październik 2009


Konkurs na modernizację wnętrz Teatru Wielkiego w Łodzi daje temu obiektowi wielką szansę. Ten piękny obiekt zaprojektowany przez prof. Witolda Korskiego, od początku i przez wiele lat był realizowany zgodnie z zamysłem projektanta. Przez ponad 40 lat od dnia otwarcia cieszył bywalców możliwością przebywania w jego pięknych, monumentalnych, zaprojektowanych z wielkim rozmachem wnętrzach. Ogłoszony konkurs zaprasza do podjęcia wyzwania jakim jest zmierzenie się z wysmakowanymi pod względem estetycznym wnętrzami Teatru. Jedną z dróg dialogu z obiektem jest podążenie śladami jego twórcy.

Wystrój wnętrza Teatru jest przykładem stylu modernistycznego, spójnego i formalnie konsekwentnego, który w swej czystej formie jest ponadczasowy. Monumentalizm układu funkcjonalnego teatru, z jego licznymi, szerokimi otwarciami, z czytelnym układem kilku klatek schodowych łączących w sposób wyjątkowo interesujący przestrzenie kolejnych poziomów teatru i wielkich przeszkleń ścian zewnętrznych podkreśla w wyjątkowy sposób klimat tego niezwykłego miejsca.

Prace modernizacyjne uwzględnione w opracowywanej koncepcji należy podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa zadań to szeroko rozumiane prace konserwatorskie, dotyczące niemal wszystkich elementów wystroju wnętrza, grupa druga to architektoniczno-budowlane zabezpieczenie potrzeb funkcjonalnych i formalnych związanych z bezpieczeństwem i komfortem użytkowania budynku, z minimalną, transparentną ingerencją w jego strukturę. Etap trzeci to współczesna dekoracja jego wnętrza.

Główną ideą projektantów jest ożywienie przestrzeni Teatru poprzez dowolne, dzięki multimedialnym technologiom kształtowanie tych przestrzeni poprzez obraz i dźwięk, poprzez wielkoformatowe i multiplikowane projekcje zarówno odbywających się  na scenie Teatru spektakli, jak również poprzez obrazy nawiązujące do innych uroczystości i wydarzeń kulturalnych. Zainstalowanie takich urządzeń daje możliwość nieograniczonego modelowania przestrzeni obrazami, dekorowania budynku sztuką współczesną lub np. projektami niezrealizowanych fryzów czy projektami płaskorzeźb.

1
|
2
|
3
|
4