Projekt koncepcyjny wnętrza restauracji
Kraków, ul. Sławkowska, 2003

1
|
2