Projekt kościoła parafialnego p.w.  Błogosławionych Hiacynty i Franciszka w Kielcach, ul. Piekoszowska, 
grudzień 2005 

Budynek kościoła  p.w.  Błogosławionych Hiacynty i Franciszka zaprojektowano jako parterowy, częściowo podpiwniczony, o rzucie na bazie prostokąta i planie częściowo rozczłonkowanym. Nad wejściem głównym do kościoła od strony północnej, zaprojektowano chór/ antresolę, na którą prowadzi klatka schodowa usytuowana wewnątrz prostokątnej w rzucie wieży, wkomponowanej we wschodnią nawę boczną kościoła. Przekryty kolebką żelbetową podcień wejściowy do kościoła osłania trzy wejścia - usytuowane osiowo dwuskrzydłowe główne drzwi oraz usytuowane po dwóch stronach jednoskrzydłowe drzwi boczne. Charakter architektoniczny projektowanego budynku nawiązuje do okolicznej zabudowy poprzez swoją skalę, sposób rozwiązania detalu oraz użyte do prac wykończeniowych materiały nawiązujące ściśle do charakteru i tradycji miejsca, w którym obiekt się znajduje.
Budynek kościoła jest trzynawowy, zaprojektowany w formie bazyliki – środkowa nawa jest wyższa od naw bocznych. Nawy boczne oddzielone od nawy głównej rzędem kolumn, przekryte są żelbetowymi sklepieniami kolebkowymi, nawa główna – o odsłoniętej więźbie dachowej – jest znacznie od nich wyższa. W zachodnią nawę boczną wbudowano kaplicę p.w. Matki Boskiej Fatimskiej na planie koła, przekrytą szklanym dachem. Na południowej ścianie zachodniej nawy bocznej zaprojektowano wnękę, w którą w przyszłości wbudowane zostanie tabernaculum. Na południowej ścianie wschodniej nawy bocznej znajduje się główne wyjście z zakrystii z wnęką przeznaczoną  dla eksponowania dekoracji związanych z uroczystościami kościelnymi (symboliczne przedstawienie Grobu Pańskiego czy też Szopki Bożonarodzeniowej).
Prezbiterium oddzielone od nawy głównej łukiem tęczowym znajduje się w części południowej kościoła i podobnie jak nawy boczne przekryte jest żelbetowym sklepieniem kolebkowym. Tuż przy prezbiterium zlokalizowano dwie zakrystie Dostęp do zakrystii zapewnia również wejście boczne usytuowane na zachodniej elewacji budynku, które równocześnie jest wejściem do sali wielofunkcyjnej usytuowanej w jego części podpiwniczonej.
Elewacje budynku o horyzontalnej kompozycji płaszczyzn ścian zostały zaprojektowane z użyciem cegły licowej, murowanej w układzie przemiennym dwóch rzędów w jednej płaszczyźnie i jednym rzędzie wysuniętym.

1
|
2
|
3