Projekt Kościoła p.w. Bł. Ks. Józefa Pawłowskiego z grona 108 Męczenników we Włoszczowie,
woj. świętokrzyskie, listopad 2007

Budynek kościoła p.w. Bł. Ks. Józefa Pawłowskiego z grona 108 Męczenników we Włoszczowie zaprojektowano jako parterowy, o rzucie na bazie prostokąta, o planie częściowo rozczłonkowanym. Budynek projektowanego kościoła jest orientowany. Nad wejściem głównym do kościoła od strony zachodniej, zaprojektowano chór/ antresolę, na którą prowadzi przestrzenna klatka schodowa. Przekryty kolebką żelbetową podcień wejściowy do kościoła osłania trzy wejścia - usytuowane osiowo dwuskrzydłowe, monumentalne główne drzwi/ bramę oraz usytuowane po dwóch stronach jednoskrzydłowe drzwi boczne. Wnętrze kościoła od kruchty oddziela ściana cało szklana, dzięki czemu kościół jest bardziej dostępny.Budynek kościoła jest trzynawowy, zaprojektowany w formie bazyliki – środkowa nawa jest wyższa od naw bocznych. Nawy boczne o belkowanych stropach są oddzielone od nawy głównej rzędem kolumn rozszerzających się ku górze, na których wsparte jest sklepienie nawy głównej. Nawa główna – o eliptycznym sklepieniu– jest znacznie wyższa od naw bocznych. Na osi północnej nawy bocznej, w jej wschodniej części, tuż przy prezbiterium, pod wieżą/ latarnią kościoła zaprojektowano kaplicę Najświętszego Sakramentu z wolnostojącym tabernaculum. Wzdłuż ścian naw bocznych zaprojektowano w regularnym rytmie tzw. „kapliczki”, czyli formy pochylonego czworościanu z wnękami o różnym przeznaczeniu. Dwie z nich stanowią wejścia boczne do kościoła, dwie następne przeznaczono do zabudowy jako wydzielone pomieszczenia dla konfesjonałów. Jedna z nich będzie wnęką przeznaczoną  do eksponowania dekoracji związanych z uroczystościami kościelnymi (np. symboliczne przedstawienie Grobu Pańskiego czy też Szopki Bożonarodzeniowej).Na wschodniej ścianie południowej nawy bocznej znajduje się główne wyjście z zakrystii. Przestrzeń prezbiterium zamknięta jest od strony wschodniej ścianą o rzucie w kształcie krzywej eliptycznej. Charakter architektoniczny projektowanego budynku nawiązuje do okolicznej zabudowy poprzez swoją skalę. Dynamiczne kształtowanie oraz rozrzeźbienie  bryły budynku, jego nowoczesna forma oraz sposób rozwiązania detalu oraz użyte do prac wykończeniowych materiały gwarantują nowoprojektowanemu kościołowi ponadczasowość.

1
|
2
|
3