Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy Dworu Laszczyków w Kielcach
projekt konkursowy, marzec 2007

W nawiązaniu do wytycznych zawartych w programie konkursu zaprojektowano budynek, którego zadaniem ma być przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania Muzeum oraz wzbogacenie jego oferty programowej. Nowoprojektowany budynek otwiera się poprzez mocno przeszklone elewacje na wyjątkowo piękną z tej perspektywy sylwetę Katedry. Pomiędzy Dworem a nowoprojektowanym budynkiem został zaprojektowany dziedziniec, który daje wiele możliwości zastosowań. Jego zamknięcie z trzech stron da przyszłym gościom poczucie kameralności miejsca, a przy starannie zaprojektowanej zieleni ogrodu – również przebywania blisko natury.
Bryła nowoprojektowanego budynku nawiązuje każdym współcześnie interpretowanym elementem, które ją tworzą, do tradycyjnego budownictwa. Elewacje ukształtowano wykorzystując masywną podmurówkę z dzikiego kamienia o lekko skośnych ścianach, a elewację przesłonięto drewnem , dach jest kryty gontem łupanym. Małe okienka mają na celu podkreślać  tradycyjność formy budynku. Jako kontrast do wyżej wymienionych elementów występują duże przeszklenia od strony Katedry oraz nowoczesne proporcje zastosowanych w bryle budynku elementów.
Nowoprojektowany budynek połączony jest z Dworkiem w przestrzeni przeszklonego ganku, który będzie stanowił rodzaj hall’ u przejściowego do sali ekspozycyjnej znajdującej się na poziomie drugim. Na tym poziomie usytuowano również pomieszczenia biurowe oraz magazynowe. Z sali ekspozycyjnej będzie roztaczać się wspaniały widok na boczną elewację Katedry.  Główny, pierwszy poziom , który przeznaczony jest głównie dla funkcji uzupełniającej Muzeum, czyli gastronomicznej jest zarazem wejściem bocznym do muzeum, przy którym usytuowano toalety oraz szatnię.

1
|
2