Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na rozbudowę kompleksu hotelowego i ograniczoną rewaloryzację parku w zabytkowym Zespole Zamkowo-Parkowymw Baranowie Sandomierskim projekt konkursowy, maj 2008

Prezentowana w pracy konkursowej forma obiektów nawiązuje w swej idei do dawnych fortyfikacji bastionowych. Pomimo przyjętych historyzujących założeń układu przestrzennego zespołu hotelowego, na szczególne podkreślenie zasługuje nowoczesność formy obiektów – prostota formy oraz wykończenia ceglanych elewacji z wykorzystaniem dekoracyjnych elementów wykonanych z piaskowca.
Horyzontalność elewacji rozbijają proste, jednorodne materiałowo wykusze usytuowane na wybranych narożnikach budynków.
Konsekwencją nawiązania do stylistyki założeń bastionowych są tarasy widokowe zlokalizowane na dachach budynków, dostępne dla turystów i gości hotelowych. Na tarasach zaprojektowano donice na pnącza stanowiące integralny element architektury projektowanych hoteli, łączące ich bryły z parkowym otoczeniem. Tarasy dachowe wykończone zostały prostą w formie attyką.
W parawanowych ścianach budynków okna pojawiają się w ilości oraz wielkości niezbędnej dla prawidłowego doświetlenia pomieszczeń. Dla kontrastu - duże przeszklenia w formalnie ważnych punktach - zostały zaprojektowane dla podkreślenia nowoczesności brył budynków, jak również dla uzyskania efektu przestrzenności, dla efektu zatarcia granicy pomiędzy wnętrzem pięknego parku, a wnętrzem budynku. Podobne relacje przestrzenne mają powstawać w przeszklonej rotundzie restauracji wtopionej w starodrzew.
Nowoczesne założenie urbanistyczne, nowoczesne bryły obiektów, nowoczesny detal - cało szklane balustrady, duże przeszklenia elewacji, cało szklana brama wjazdowa i furtki wejściowe, ślusarka aluminiowa, okna różnej wielkości zakomponowane na elewacji w sposób swobodny i w nieregularnym rytmie, nowoczesna forma szklanej rotundy sali restauracyjnej ma za zadanie wprowadzać współczesność do zabytkowego Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim.

1
|
2
|
3