Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie projekt konkursowy, czerwiec 2008

Spirala stanowi jeden z najistotniejszych wątków w sztuce symbolicznej (ornamentacyjnej) całego świata, przyjmując już to prostą formę linii krzywej rozwijającej się wokół jakiegoś punktu, bądź też gęstych skrętów, form esowatych itd. (…) W celtyckiej ornamentyce Francji, Irlandii i Anglii, uważana jest za figurę mającą wywołać ekstazę i ułatwić wyrwanie się z tego świata, aby wkroczyć w inny, po drugiej stronie. Z tego punktu widzenia spirala jest zaproszeniem do wnikania we wnętrze wszechświata.
Juan Eduardo Cirlot: „Słownik symboli”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000. Pierwszą była idea nowego budynku Akademii.
Budynek Galerii usytuowanej na bulwarze stanowi jej bardziej wyeksponowane w krajobrazie miasta uzupełnienie o podobnej stylistyce i z użyciem takich samych materiałów. Zaprojektowano Galerię składająca się z dwóch transparentnych pawilonów o lekkiej konstrukcji wyniesionych nieznacznie ponad teren, połączonych również podniesionym ponad poziom terenu tarasem, miejscem ekspozycji obiektów sztuki. Pod poziomami zero pawilonów Galerii oraz pod placem je łączącym zaprojektowano parking podziemny, do którego wjazd zaprojektowano od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.
Budynki Galerii tworzące układ otwierający się w stronę Akademii poprzez plac usytuowany pomiędzy nimi są w dużej części przeszklone. Przeszklenia budynków mają na celu umożliwienie obcowania z szeroko rozumianą  sztuką i równocześnie z otaczającą obiekt przyrodą zarówno tych uczestników wydarzeń będących w jej środku, jak również tych przebywających na zewnątrz.
Pawilony Galerii zaprojektowano tak, aby ich dachy były równocześnie tarasami widokowymi oraz miejscami wydarzeń artystycznych. Jeden z pawilonów został ukształtowany tak, aby przestrzeń tarasu usytuowanego na jego dachu miała możliwość osłony ażurową konstrukcją o rzeźbiarskiej formie. Rzeźbiarska forma obiektu miałaby stanowić rodzaj pergoli dla projektowanej zieleni.

1
|
2
|
3