Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego opolskiego teatru lalki i aktora im. Alojzego Smolk            projekt konkursowy, listopad 2009

Projektowany budynek porządkuje układ przestrzenny ulicy Kośnego i wykorzystuje optymalnie potencjał działki nawiązując do linii zabudowy budynków sąsiadujących. Głównym założeniem ideowym projektu, było stworzenie przestrzeni otwartej w sensie dosłownym i w przenośni. Transparentne ściany nowoprojektowanego budynku, otwierają jego wnętrze, zapraszają do wejścia lub choćby wniknięcia weń wzrokiem przechodnia, umożliwiają wychodzenie wydarzeń i akcji teatralnych na zewnątrz budynku. Szklane ściany budynku, zarówno w dzień, jak i nocą będą tworzyć układ ruchomych, teatralnych obrazów.Horyzontalność przeszklonego obiektu podkreślona została kamiennym pasem, na tle którego proponuje się umieścić nazwę teatru wykonaną ze stalowych liter podświetlanych nocą. Kamienny pas z dwóch stron zamykają stalowe elementy nawiązujące w swej skali i miejscu usytuowania na elewacji do poziomych dekoracji elewacji narożnej kamienicy (róg ul. Kośnego i pl. Kopernika). Jako rozwiązanie alternatywne proponuje się zamiast pasa kamienia zastosować horyzontalny telebim (tzw. bandy video) jako reklamę multimedialną Teatru.Stalowa, ażurowa sfera i umieszczona w niej kula to rodzaj latarni, która zarówno w dzień, jak i nocą informować ma o aktywności szeroko rozumianej przestrzeni teatralnej. Ten tak charakterystyczny element przestrzenny będzie rozpoznawalny jako symbol magicznego świata Teatru  – element odbijający w sobie słońce i niebo, błyszczący i świecący - wysyłający świetlne promienie nocą. Poziom 0 to przede wszystkim hall wejściowy/ wielofunkcyjny i komunikacja pionowa. Przewiduje się szklaną balustradę foyer wykorzystywać okazjonalnie jako powierzchnię wystawowo/ ekspozycyjną. Zlokalizowany na tym poziomie przeszklony, otwarty magazyn, to również przestrzeń ekspozycyjna od strony ulicy.

1
|
2