Projekt koncepcyjny przebudowy domu jednorodzinnego
Kraków, ul. Jesionowa  2006

1