Konkurs na opracowanie projektu aranżacji przestrzennej wystawy „Nowa Galeria Sztuki XX i XXI w.” w Muzeum Narodowym w Krakowie, 2019

Nowa galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku jest podróżą wzdłuż osi czasu poprzez ostatnie dziesięciolecia - od okresu Młodej Polski do czasów nam współczesnych.  W istniejącej przestrzeni wystawowej został wytyczony kierunek zwiedzania, który sprawia, że poruszanie się po galerii odbywa się w sposób bardzo przejrzysty i jednoznaczny. Misją chronologicznie zakomponowanej trasy jest w sposób przystępny i przyjazny przedstawić, utrwalić i uporządkować wiedzę miłośników sztuki na temat twórców i ich dzieł. Narzędziem wspomagającym edukacyjny charakter ekspozycji jest oś czasu formalnie powiązana z piktogramami oraz  oznaczeniami kolorystycznymi poszczególnych działów wystawy.  Oś stanowi merytoryczne dopełnienie treści i zawartości poszczególnych działów, z graficzną lokalizacją danego okresu w sztuce, w nawiązaniu do historii Polski i Europy.

1
|
2